Skład Grona Pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024

DYREKTOR
Paweł Grodzki
WICEDYREKTOR
Agnieszka Fijałkowska
PEDAGOG
Agnieszka Płonka
PEDAGOG SPECJALNY
Anna Słapczyńska - Nowak
 
PSYCHOLOG
Patrycja Obszyńska
 
BIBLIOTEKA
Elżbieta Dymek
Wanda Młynarczyk
WYCHOWAWCY ŚWIETLICY
Joanna Janusz
Joanna Kula
Irena Kasprzyk
Robert Świerk
RELIGIA
Joanna Rosół
Siostra Agnieszka Jurek
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Małgorzata Hallada
Agata Kisilewicz
Beata Kochańska
Krystyna Kwiecień
Agata Miąsik
Barbara Mirowska

JĘZYK POLSKI
Katarzyna Kolasa
Małgorzata Łukaszek
Agnieszka Trzeciak - Mazur
JĘZYK ANGIELSKI
Barbara Cyrulik
Łukasz Ratajczak
Monika Piórkowska
JĘZYK NIEMIECKI
Agnieszka Żewakowska
JĘZYK HISZPAŃSKI
Agnieszka Żewakowska
HISTORIA
Elżbieta Dymek
Małgorzata Łukaszek
MATEMATYKA
Renata Kamycka
Agata Sączawa

Agnieszka Woźna
PRZYRODA
Ilona Kruk - Surowiec
BIOLOGIA
Ilona Kruk - Surowiec
GEOGRAFIA
Agnieszka Szczudło
FIZYKA
Agnieszka Woźna
Agata Sączawa
CHEMIA
Iwona Półtorak
INFORMATYKA
Arkadiusz Pliszka
TECHNIKA
Arkadiusz Pliszka
DORADZTWO ZAWODOWE
Agnieszka Płonka
PLASTYKA
Magdalena Litwin
MUZYKA
Robert Świerk
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Katarzyna Batóg
Mirosław Ciepiela
Małgorzata Łukaszek
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Arkadiusz Pliszka
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
Agnieszka Trzeciak - Mazur
Agnieszka Potera - Barłowska
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Elżbieta Dymek
Małgorzata Łukaszek
REWALIDACJA
Anna Słapczyńska - Nowak
Agnieszka Płonka