RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 39

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 9 W RZESZOWIE

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Grupa

Imię i Nazwisko

GRUPA I

Anna Pietrucha

GRUPA II

Łukasz Maziarz

GRUPA III

Remigiusz Bieda

GRUPA IV „0”

Marcin Gładysz