Skład Samorządu Uczniowskiego  2022/2023 

 

Przewodnicząca:

Oliwia Surowiec 8c

Zastępcy:

Julia Szylar 8b

Patrycja Świętoń-Pikor 7a

Maria Falandysz 8b

 

 

Samorząd Uczniowski wybierany jest we wrześniu spośród uczniów klas IV - VI.

Samorząd pracuje w czterech sekcjach:

 • wychowawczej (organizującej samopomoc koleżeńską)
 • ekologicznej (organizującej konkurs ekologiczny propagujący zdrowy styl życia)
 • redakcyjnej (wydającej czasopismo dotyczące bieżących spraw i problemów szkoły i wychowanków)
 • radiowej (przygotowującej audycje związane z ważnymi rocznicami i wydarzeniami).

Prowadzone są akcje charytatywne, zwłaszcza:

 • Góra Grosza
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • Nakręć się na pomaganie
 • Szkoło Pomóż i Ty
 • i inne akcje wynikające z bieżący potrzeb środowiska lokalnego.

Uczniowie aktywnie włączają się w organizację szkolnych imprez typu:

 • Szkolny festyn
 • Dni otwartych drzwi
 • Współpraca z kołem Caritas

Organizowane są okolicznościowe imprezy - dyskoteki, Mikołajki, konkursy i inne.

 

echoZapraszamy do czytania naszej gazetki
przygotowanej przez sekcję redakcyjną
Samorządu Uczniowskiego!