Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiętnastka" działający przy naszej szkole jest stowarzyszeniem kultury fizycznej.
Powstał  w 1999 roku w celu propagowania wśród młodzieży sportu, zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania wolnego czasu, podnoszenia sprawności psychofizycznej oraz integrowanie uczniów, nauczycieli, rodziców i sympatyków klubu. Jednym z zadań klubu jest również pozyskiwanie sprzętu sportowego służącego  naszym uczniom.
W ramach UKS-u powstały i aktywnie działają sekcje: tenisa stołowego, gimnastyki artystycznej, piłki siatkowej oraz ringo.
UKS jest również organizatorem corocznego festynu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży i społeczności Osiedla 1000 - lecia.
Wszyscy członkowie działający w klubie pracują społecznie.