"Kto czyta książki, żyje podwójnie"
Umberto Eco

 

 

 

  

 GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

9.15 – 15.15

9.15 – 15.15

9.15 – 15.15

9.15 – 15.15

9.15 – 15.15

 


 

 

Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy naszej szkoły. Posiadamy bogaty księgozbiór wypożyczalni oraz duży wybór czasopism w czytelni.

Biblioteka służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli. Jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej. Pełni rolę ośrodka informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

Zadania te spełnia poprzez:
• rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów, 
• przysposabianie uczniów do samokształcenia,
• przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
• kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacenie kultury humanistycznej uczniów,
• wdrażanie czytelników do poszanowania książki, czasopisma i innych materiałów bibliotecznych,
• udzielenie pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej, zwłaszcza przez współdziałanie z nimi w przygotowaniu uczniów do samodzielnej pracy umysłowej i samokształcenia,
• pomaganie nauczycielom w doskonaleniu zawodowym,
• rozpoznawanie aktywności czytelniczej, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych uczniów, wykrywanie u potencjalnych czytelników przyczyn braku potrzeby czytania i udzielanie pomocy w ich przezwyciężaniu,
• otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych

 


 

VI Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników”

wielka liga czytelnikow 21 23

Uczniowie naszej szkoły w tym roku biorą udział w VI Ogólnopolskim Konkursie Wielka Liga Czytelników. Głównym celem konkursu jest promocja czytelnictwa, w tym rodzinnego czytania.

Aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się do biblioteki szkolnej. Szczegóły projektu zamieszczone są na stronie internetowej: Wielka Liga Czytelników

Serdecznie zachęcam do udziału w konkursie!