Skład Grona Pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022

DYREKTOR
Paweł Grodzki
WICEDYREKTOR
Agnieszka Fijałkowska
PEDAGOG
Agnieszka Płonka
BIBLIOTEKA
Paweł Syrkiewicz
WYCHOWAWCY ŚWIETLICY
Joanna Janusz
Joanna Kula
Irena Kasprzyk
Bartosz Nowak 
RELIGIA
Joanna Rosół
Siostra Małgorzata Sowa
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Agata Kisilewicz
Beata Kochańska

Agata Miąsik
Małgorzata Hallada
Barbara Mirowska
Krystyna Kwiecień

JĘZYK POLSKI
Katarzyna Kolasa
Małgorzata Łukaszek
Bernadetta Duś
Agnieszka Trzeciak-Mazur
JĘZYK ANGIELSKI
Katarzyna Świątek
Barbara Cyrulik
Łukasz Ratajczak
JĘZYK NIEMIECKI
Agnieszka Żewakowska
JĘZYK HISZPAŃSKI
Sylwia Kędzior-Świst
HISTORIA
Elżbieta Dymek
Małgorzata Łukaszek
MATEMATYKA
Renata Kamycka
Agata Sączawa

Agnieszka Woźna
PRZYRODA
Ilona Kruk
BIOLOGIA
Ilona Kruk
GEOGRAFIA
Agnieszka Szczudło
FIZYKA
Agnieszka Woźna
CHEMIA
Iwona Półtorak
INFORMATYKA
Arkadiusz Pliszka
TECHNIKA
Beata Sitarska
DORADZTWO ZAWODOWE
Agnieszka Płonka
PLASTYKA
Beata Sitarska
MUZYKA
Konrad Molczyk
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Małgorzata Babiarz
Katarzyna Batóg
Mirosław Ciepiela
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Leszek Sieńko
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
Barbara Mirowska
 
REWALIDACJA
Sabina Siuba