Skład Grona Pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023

DYREKTOR
Paweł Grodzki
WICEDYREKTOR
Agnieszka Fijałkowska
PEDAGOG
Agnieszka Płonka
PEDAGOG SPECJALNY
Anna Słapczyńska-Nowak
BIBLIOTEKA
Elżbieta Domoń
WYCHOWAWCY ŚWIETLICY
Joanna Janusz
Joanna Kula
Dorota Świerk
Magdalena Litwin
RELIGIA
Joanna Rosół
Siostra Agnieszka Jurek
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Barbara Mirowska
Krystyna Kwiecień
Agata Kisilewicz
Beata Kochańska

Agata Miąsik
Małgorzata Hallada

JĘZYK POLSKI
Katarzyna Kolasa
Małgorzata Łukaszek
Agnieszka Trzeciak-Mazur
JĘZYK ANGIELSKI
Katarzyna Świątek
Barbara Cyrulik
Łukasz Ratajczak
JĘZYK NIEMIECKI
Agnieszka Żewakowska
JĘZYK HISZPAŃSKI
Sylwia Kędzior-Świst
HISTORIA
Elżbieta Dymek
Małgorzata Łukaszek
MATEMATYKA
Renata Kamycka
Agata Sączawa

Agnieszka Woźna
PRZYRODA
Ilona Kruk-Surowiec
BIOLOGIA
Ilona Kruk
GEOGRAFIA
Agnieszka Szczudło
FIZYKA
Agnieszka Woźna
Agata Sączawa
CHEMIA
Iwona Półtorak
INFORMATYKA
Arkadiusz Pliszka
TECHNIKA
Arkadiusz Pliszka
DORADZTWO ZAWODOWE
Agnieszka Płonka
PLASTYKA
Magdalena Litwin
MUZYKA
Robert Świerk
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Katarzyna Batóg
Mirosław Ciepiela
Małgorzata Łukaszek
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Arkadiusz Pliszka
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
Agnieszka Trzeciak-Mazur
Agnieszka Potera-Barłowska
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Elżbieta Dymek
Małgorzata Łukaszek
REWALIDACJA
Anna Słapczyńska-Nowak
Agnieszka Płonka