DOKUMENTY SZKOLNE 2021/2022

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE 2021/2022

 Przedszkole

 

Klasa 1a

 

Klasa 1b

 

Klasa 2a

 

Klasa 2b

 

Klasa 3a

 

Klasa 3b

 

Klasa 4a

 

Klasa 4b

 

Klasa 5a

 

Klasa 5b

 

Klasa 6a

 

Klasa 7a

 

Klasa 7b

Klasa 7c

 

Klasa 8a

 

Klasa 8b

 

Klasa 8c