pom

 

PSYCHOLOG

mgr Patrycja Obszyńska

tel. 017-748-25-27

Godziny pracy psychologa:

PONIEDZIAŁEK

CZWARTEK

9.50-14.30

9.40-15.30

 

 

 

 


 

PEDAGOG SPECJALNY

mgr Anna Słapczyńska-Nowak

tel. 017-748-25-27

Godziny pracy pedagoga specjalnego:

WTOREK

PIĄTEK

10.50 - 12.30

9.40 - 12.30

 

 

 

 


 

PEDAGOG

mgr Agnieszka Płonka

tel. 017-748-25-21

Godziny pracy pedagoga:

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 - 11.25

11.35 - 12.35

14.25 - 16.50

7.45 - 8.00

8.45 - 12.55

8.00 - 11.25

8.00 - 11.25

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny pomaga rozwiązywać problemy wychowawcze, dydaktyczne i rodzinne uczniów naszej szkoły. Współpracuje z pracownikami MOPS - u, kuratorami społecznymi i zawodowymi, dzielnicowymi, z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Centrum Interwencji Kryzysowej a także z dyrekcją szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów oraz rodzicami lub opiekunami prawnymi.

Poradnia psychologiczno – pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie służy wsparciem i pomocą uczniom, rodzicom głównie w rozwiązywaniu problemów o charakterze dydaktycznym i wychowawczym. Pracownicy poradni dokonują oceny zaburzeń rozwojowych, analizują przyczyny niepowodzeń w nauce, zaburzeń w zachowaniu i zagrożeń niedostosowaniem społecznym, diagnozują upośledzenie umysłowe, upośledzenie analizatorów wzroku i słuchu oraz narządów ruchu, wad i opóźnień rozwoju mowy, oceniają gotowość szkolną dzieci.

Rodzice chcący skorzystać z oferty Poradni psychologiczno-pedagogicznej Nr 2 w Rzeszowie, składają wypełniony wniosek w sekretariacie Poradni. Na badania oczekuje się około 3 miesiące. W przypadku pilnych badań (skierowań wychowawczych) pracownicy Poradni uzgadniają z rodzicem dogodny termin, tak by możliwie szybko udzielić dziecku i rodzinie bezpośredniej pomocy psychologicznej (terapia rodzin, interwencje kryzysowe, psychoterapia). Po badaniach w terminie 2 tygodni przygotowana jest opinia, którą rodzic odbiera osobiście w sekretariacie Poradni.

Wnioski o kształcenie specjalne lub indywidualne nauczanie rozpatrywane są na Zespole Orzekającym, który zbiera się co 2 tygodnie. Orzeczenia kwalifikacyjne wydawane są w terminie 14 dni od daty Zespołu i odbierane przez rodziców w sekretariacie (czynnym od 7.30 – 15.30).

Wniosek o badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakładce Pliki do pobrania w kategorii Pedagog.

 

Drogi uczniu!
Pamiętaj! Zawsze możesz zwrócić się do mnie, kiedy:

  • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny;
  • nie potrafisz porozumieć się z kolegą, koleżanką, nauczycielem, kimś bliskim;
  • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;
  • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać;
  • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem;
  • chciałbyś z kimś porozmawiać;
  • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób;
  • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

 

DLA RODZICA