blog geomaniacyW roku szkolnym 2019/2020 w ramach koła geograficznego GEOMANIACY realizowany jest projekt innowacji pedagogicznej pt. „Turystyka kwalifikowana w szkole (kajakarstwo, turystyka piesza, wspinaczka skałkowa)” autorstwa Karoliny Krzanowskiej - Wienc i Ilony Kruk. Adresatami innowacji są chętni uczniowie klas VII-VIII. Zajęcia te odbywają się w ramach zajęć dodatkowych raz w tygodniu (wtorek) plus wyjazd terenowe (sobota, niedziela).

Celem głównym jest nabywanie i kształtowanie umiejętności niezbędnych do uprawiania turystyki kwalifikowanej przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Poszerzenie wiedzy zdobytej na lekcjach geografii i biologii oraz praktyczne jej wykorzystanie.

 

 

Ponadto uczniowie biorący udział w zajęciach:

  • Pogłębiają swoja wiedzę z przedmiotów: geografia i biologia
  • Prowadzą obserwacje środowiska
  • Dostrzegają wpływ człowieka na środowisko
  • Budują postawę szacunku dla przyrody
  • Rozwijają predyspozycje badawcze
  • Poznają zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek
  • Swobodnie posługują się i czytają mapy
  • Właściwie poruszają się po górach
  • Kształtują umiejętności wspinaczkowe
  • Uczą się technik pływania na kajaku