"Kto czyta książki, żyje podwójnie"
Umberto Eco

 

  

 

 

IMG 20211022 130932 IMG 20211028 121806 IMG 20211025 112745
IMG 20211027 125523   IMG 20211028 122025


 

Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy naszej szkoły. Posiadamy bogaty księgozbiór wypożyczalni oraz duży wybór czasopism w czytelni.

Biblioteka służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli. Jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej. Pełni rolę ośrodka informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

Zadania te spełnia poprzez:
• rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów, 
• przysposabianie uczniów do samokształcenia,
• przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
• kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacenie kultury humanistycznej uczniów,
• wdrażanie czytelników do poszanowania książki, czasopisma i innych materiałów bibliotecznych,
• udzielenie pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej, zwłaszcza przez współdziałanie z nimi w przygotowaniu uczniów do samodzielnej pracy umysłowej i samokształcenia,
• pomaganie nauczycielom w doskonaleniu zawodowym,
• rozpoznawanie aktywności czytelniczej, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych uczniów, wykrywanie u potencjalnych czytelników przyczyn braku potrzeby czytania i udzielanie pomocy w ich przezwyciężaniu,
• otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 
PONIEDZIAŁEK  

9.40 - 15.20

   
WTOREK  

8.50-15.20  

   
ŚRODA   9.40 - 15.20
   
CZWARTEK  

8.50-15.20

   
PIĄTEK  

9.40 - 15.20