Celem konkursu wychowawczego "Superliga 19-tki" jest promowanie wśród uczniów pozytywnych zachowań, kreowanie postaw prospołecznych a także podejmowanie działań zwiększających życzliwość i empatię w stosunku do kolegów i koleżanek.
Na początku półrocza każdy uczeń ma na swoim koncie 0 punktów. W ciągu półrocza w zależności od prezentowanej postawy może zdobywać dodatkowe punkty za przejawy pozytywnego zachowania lub tracić je za przejawy negatywnego zachowania.
Uczeń, który w ciągu całego roku szkolnego zgromadził na swoim koncie najwięcej punktów na zakończenie roku szkolnego otrzymuje z rąk Dyrektora Szkoły zaszczytny tytuł „Giganta Roku” oraz puchar.
Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach - klas I-III i klas IV-VI.

 

Regulamin Konkursu Wychowawczego „SuperLiga 19-tki"