KOMUNIKAT

Informujemy że w wyniku czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. w Zespole-Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Rzeszowie realizowane są zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wychowankowie Przedszkola Publicznego nr 39 i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 19 nie przychodzą do przedszkola i szkoły.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra EdUkacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice/Opiekunowie

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, oraz określeniem przez MEN zasad prowadzenia nauczania na odległość, jak też oceniania i klasyfikowania uczniów, nałożono wiele nowych obowiązków.

W związku z zaistniałą sytuacją i trudną rzeczywistością w jakiej wszyscy się znajdujemy od dnia 26.03.2020 r. obowiązywać będą nowe zasady funkcjonowania naszej placówki. Rozpoczynamy zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wychowawcy klas przekażą Państwu szczegółowy rozkład zajęć lekcyjnych obowiązujący na najbliższy okres (do 10.04.2020 r.) Plan lekcji umieszczony jest na stronie internetowej szkoły.

W załączeniu przesyłam Państwu komunikat dotyczący organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Rzeszowie, który będzie również umieszczony na stronie internetowej szkoły. Chcę z całą mocą podkreślić, że ustalenia w nim zawarte mają charakter dokumentu otwartego, który może być modyfikowany w trakcie pracy, w oparciu o nowe doświadczenia, dostrzeżone  problemy oraz sugestie Nauczycieli, Rodziców i Uczniów.

W tym trudnym obecnie czasie najważniejsze jest budowanie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ułatwienie im zrozumienia własnych, trudnych emocji oraz emocji osób im najbliższych. Rozumiemy też problemy techniczne, których doświadczają Państwo obecnie. Mamy świadomość, że żadne rozwiązanie nie zastąpi indywidualnej pracy z uczniem w klasie szkolnej. Spróbujmy jednak wspólnie odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, liczymy na zrozumienie i współpracę.

Z poważaniem
Paweł Grodzki
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rzeszowie

 

LISTA INSTYTUCJI POMOCOWYCH
Instytucje, które niosą wsparcie i pomoc psychologiczną osobom, które w obecnej sytuacji jej potrzebują.

Komunikat w sprawie organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Rzeszowie

 
rozklad lekcji   zdalne nauczanie
swietlicowy wygibajtus
 
Znajdziecie tutaj propozycje zadań dla uczniów i przedszkolaków, oraz linki do ciekawych portali edukacyjnych na czas odwołanych zajęć lekcyjnych.
 

Innowacyjna edukacja w Rzeszowie

Uczniowie rzeszowskich szkół, ich rodzice i nauczyciele mogą korzystać z darmowego pakietu Microsoft Office

office 365    Informacje o pakiecie na stronie Urzędu Miasta Rzeszowa strzalka
  Instrukcja zakładania konta strzalka
  Rzeszowski pomocnik strzalka
  Zaloguj się do Office 365 strzalka
 

 
 W związku z ogłoszeniem w dniu 13.03.2020 r. przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, informujemy, że od dnia 17.03.2020 r. do odwołania Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Rzeszowie (Szkoła Podstawowa Nr 19 i Przedszkole Publiczne Nr 39) nie prowadzi obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z rodzicem. W związku z powyższym prosimy o kontakt telefoniczny oraz e-mailowy z sekretariatem Zespołu.

(tel: 017 748-25-20; e-mail: sekretariat@sp19.rzeszow.pl)


  • Informujemy, że termin składania prac na LOGO "SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE" zostaje przesunięty w związku z zawieszeniem zajęć. O terminie rozstrzygnięcia konkursu poinformujemy po wznowieniu zajęć szkolnych.
  • Organizacja Olimpiady OLIMPUSEK dla uczniów klas 1-3 zostaje przesunięta na pierwszy możliwy termin po powrocie do normalnych zajęć lekcyjnych.
  • W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny podjął decyzję o przeniesieniu zawodów na dzień 16.04 br.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Informacje na stronie

Głównego Inspektoratu Sanitarnego

 

Informacje na stronie Ministerstwa Zdrowia

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

 

kv plakat
plakat kv dla dzieci

 
 
 
baner rekrutacja 2020
 
 
 

1% podatku

DRODZY RODZICE! PRZYJACIELE DZIECI!

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 należy do STOWARZYSZENIA „PRZEDSZKOLA PRZYSZŁOŚCI”, które jest Organizacją Pożytku Publicznego, w związku z tym na rzecz naszej placówki można przekazać 1% podatku.

Prosimy wesprzeć naszą działalność przekazując 1% z ogólnej kwoty podatku (po odliczeniach) na konto Stowarzyszenia „Przedszkola Przyszłości”

35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 30, z dopiskiem PP-39

Nr KRS: 0000145905

1% podatku

DRODZY RODZICE! PRZYJACIELE DZIECI!

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 należy do STOWARZYSZENIA „PRZEDSZKOLA PRZYSZŁOŚCI”, które jest Organizacją Pożytku Publicznego, w związku z tym na rzecz naszej placówki można przekazać 1% podatku.

Prosimy wesprzeć naszą działalność przekazując  1% z ogólnej kwoty podatku (po odliczeniach) na konto Stowarzyszenia „Przedszkola Przyszłości”

35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 30, z dopiskiem SP-19

Nr KRS: 0000145905

 

loading...

Erasmus+

loading...

ERASMUS+2

loading...

Back to top