KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

logo men


 

Kalendarz Szkoły Podstawowej Nr 19 w Rzeszowie
na rok szkolny 2020/2021

 

Kalendarz Szkoły Podstawowej Nr 19 w Rzeszowie na rok szkolny 2020/2021 zmodyfikowany 01.03.2021. w związku z ustaleniem terminu Egzaminu próbnego ósmoklasisty oraz odwołaniem Festynu Sportowo-Rekreacyjnego
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000009201.pdf
W związku z funkcjonowaniem placówki z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej w celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, kalendarz może być modyfikowany, terminy wydarzeń mogą być zmieniane oraz w razie konieczności odwoływane.

Zmiany oznaczono kolorem czerwonym.

 

Lp.

Data

Tematyka

Rodzaj imprezy

1.      

 31 sierpnia

Konferencja plenarna

 

2.      

1 września

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Spotkanie z wychowawcami

3.      

22 września

Spotkanie z Rodzicami

Zebranie organizacyjne

4.      

wrzesień

Pasowanie na ucznia uczniów klas pierwszych

Forma dowolna

5.      

Cały rok szkolny

Mała Liga Lekkoatletyczna

Zawody

6.      

13 października

Dzień Edukacji Narodowej

Audycja

7.      

14 października

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień ustawowo wolny od zajęć lekcyjnych(art. 74 KN)

8.      

16 października

Dzień Papieski

Forma dowolna

9.      

20 października

Spotkanie z rodzicami

Dyżur konsultacyjny

10.  

październik

Mistrzostwa klas VII -VIII w tenisie stołowym

Zawody

11.  

listopad

Pasowanie na "Świetlika"

Pasowanie klas I

12.  

listopad

Śniadanie daje moc

Akcja ogólnopolska

13.  

10 listopada

Święto Niepodległości

Forma dowolna

14.  

11 listopada

Święto Niepodległości

Bieg Niepodległościowy

15.  

17 listopada

Spotkanie z Rodzicami

Wywiadówka/Dyżur konsultacyjny

16.  

15 grudnia

Spotkanie z Rodzicami

Dyżur konsultacyjny- informacje o ocenach niedostatecznych

17.  

grudzień

Konkurs Kartki Świątecznej Obcojęzycznej

Konkurs, wystawa

18.  

17 grudnia

W atmosferze Świąt Bożego Narodzenia

Forma dowolna

19.  

23-31 grudnia

Zimowa przerwa świąteczna

 

20.  

1 stycznia

Nowy Rok

Dzień ustawowo wolny od zajęć

21.  

6 stycznia

Święto Trzech Króli

Dzień ustawowo wolny od zajęć

22.  

styczeń

do 18.06.2020

Mistrzostwa Szkoły klas IV-VI w tenisie stołowym

Zawody

23.

styczeń

Karnawał klas I – III

Forma dowolna

24.

styczeń

Karnawał klas IV-VIII

Forma dowolna

25. 

1 – 14 lutego

4-17 stycznia 2021

Ferie zimowe

26.

26 i 27 stycznia

Termin do ustalenia

Egzamin próbny ósmoklasisty

 

27.

19 stycznia

4 lutego 2021

Konferencja klasyfikacyjna  
28.

22 stycznia

5 lutego 2021

Koniec I półrocza  
29.

26 stycznia

9 lutego 2021

Spotkanie z rodzicami Wywiadówka

30.  

25 stycznia

10 lutego 2021

Podsumowanie I półrocza

 

31.  

28 stycznia

11 lutego 2021

Konferencja plenarna

 

32.  

luty/marzec

Dzień Otwarty Szkoły

Prezentacje

33. 10, 11, 12 marca 2021 Egzamin próbny ósmoklasisty  

34.  

16 marca

Spotkanie z Rodzicami

Dyżur konsultacyjny

35.  

marzec

Rekolekcje Wielkopostne

 

36.  

marzec-podczas rekolekcji

Dzień Patrona Szkoły

Forma dowolna

37.  

marzec/kwiecień

Dzień języków obcych

Quizy

38.  

31 marca

Wielkanoc

Audycja

39.  

1 - 6 kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna

 

40.  

20 kwietnia

Spotkanie z Rodzicami

Dyżur konsultacyjny

41.  

kwiecień

Dzień Ziemi

Forma dowolna

42.  

kwiecień

Mistrzostwa szkoły w gimnastyce

Zawody sportowe

43.  

30 kwietnia

Święto Konstytucji 3-go Maja

Audycja

44.  

3 maja

Święto Konstytucji 3-go Maja

Dzień ustawowo wolny od zajęć

45.  

18 maja

Spotkanie z Rodzicami

Wywiadówka -  informacja o ocenach niedostatecznych

46.  

25, 26, 27 maja

Egzamin ósmoklasisty

 

47.  

maj

Podkarpacki Konkurs Rękodzieła Artystycznego

Konkurs

48.  

maj

Mam talent

Konkurs

49.  

maj/czerwiec

Podkarpacki Konkurs Rękodzieła Artystycznego

Uroczyste podsumowanie konkursu

50.  

2 czerwca

Święto Szkoły-Festyn Sportowo-Rekreacyjny,Dzień Dziecka

Piknik
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

51.  

3 czerwca

Boże Ciało

Dzień ustawowo wolny od zajęć

52.  

4 czerwca

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

53.  

18 czerwca

Konferencja klasyfikacyjna

 

54.  

24 czerwca

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

55.  

25 czerwca

Zakończenie Roku Szkolnego

 

56.  

25 czerwca

Konferencja plenarna

 

57.  

28 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

Ferie letnie

 

26, 27 stycznia – 2 dni egzamin próbny

25, 26, 27 maja – 3 dni egzamin ósmoklasisty

2 czerwca – Święto Szkoły-Festyn Sportowo-Rekreacyjny, Dzień Dziecka 

4 czerwca – piątek po Bożym Ciele

24 czerwca – dzień przed zakończeniem roku szkolnego