Skład Grona Pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020

DYREKTOR
Paweł Grodzki
 
WICEDYREKTOR
Agnieszka Fijałkowska
 
PEDAGOG
Agnieszka Płonka
 
BIBLIOTEKA
Elżbieta Dymek
 
WYCHOWAWCY ŚWIETLICY
Joanna Janusz
Joanna Kula
Irena Kasprzyk
Karolina Orlof
 
RELIGIA
Joanna Rosół
Siostra Małgorzata Sowa
 
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Barbara Mirowska
Krystyna Kwiecień
Beata Kochańska
Agata Kisilewicz
Małgorzata Hallada
Jagoda Pustelak

 
JĘZYK POLSKI
Maria Zmarz
Katarzyna Kolasa
Małgorzata Łukaszek
Agnieszka Trzeciak - Mazur
 
JĘZYK ANGIELSKI
Katarzyna Świątek
Monika Wąs
Barbara Cyrulik
 
JĘZYK NIEMIECKI
Agnieszka Żewakowska
 
JĘZYK HISZPAŃSKI
Sylwia Kędzior
 
HISTORIA
Barbara Pliś
Małgorzata Łukaszek
 
MATEMATYKA
Renata Kamycka
Agata Sączawa

Agnieszka Woźna
 
PRZYRODA
Ilona Kruk
 
BIOLOGIA
Ilona Kruk
 
GEOGRAFIA
Karolina Krzanowska-Wienc
 
FIZYKA
Agnieszka Woźna
 
CHEMIA
Agnieszka Kolek
 
INFORMATYKA
Arkadiusz Pliszka
 
ZAJĘCIA TECHNICZNE
Beata Sitarska
 
DORADZTWO ZAWODOWE
Barbara Pelczar
 
PLASTYKA
Beata Sitarska
 
MUZYKA
Robert Świerk
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Małgorzata Babiarz
Katarzyna Batóg
Mirosław Ciepiela
 
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Leszek Sieńko