"Kto czyta książki, żyje podwójnie"
Umberto Eco

Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy naszej szkoły. Posiadamy bogaty księgozbiór wypożyczalni oraz duży wybór czasopism w czytelni.

Biblioteka służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli. Jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej. Pełni rolę ośrodka informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

Zadania te spełnia poprzez:
• rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów, 
• przysposabianie uczniów do samokształcenia,
• przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
• kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacenie kultury humanistycznej uczniów,
• wdrażanie czytelników do poszanowania książki, czasopisma i innych materiałów bibliotecznych,
• udzielenie pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej, zwłaszcza przez współdziałanie z nimi w przygotowaniu uczniów do samodzielnej pracy umysłowej i samokształcenia,
• pomaganie nauczycielom w doskonaleniu zawodowym,
• rozpoznawanie aktywności czytelniczej, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych uczniów, wykrywanie u potencjalnych czytelników przyczyn braku potrzeby czytania i udzielanie pomocy w ich przezwyciężaniu,
• otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 
PONIEDZIAŁEK  

835 - 1045

(1130 - 1430  b)

     
WTOREK  

855 - 1530

     
ŚRODA   855 - 1530
     
CZWARTEK  

830 - 1045

1130 - 1530

     
PIĄTEK  

855 - 1340
1450 - 1530

 

 

echoZapraszamy do czytania naszej gazetki
przygotowanej przez sekcję redakcyjną
Samorządu Uczniowskiego!

 

 

 

 


Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału
IV Ogólnopolskim Konkursie „Wielka Liga Czytelników”
dla uczniów szkół podstawowych
w roku szkolnym 2018/2019

wielka ligaKonkurs skierowany jest do uczniów klas 1-8 oraz ich rodziców. Ma on na celu zachęcenie młodego pokolenia do czytania książek oraz skupienia wokół wspólnego czytania dzieci wraz z rodzicami. Misją wydarzenia jest promowanie czytelnictwa jako ciekawej i rozwijającej formy spędzania czasu wolnego. Celem konkursu jest również wyłonienie najlepszych czytelników.

Zdobywaj z nami sprawności czytelnicze, awansuj do kolejnych etapów, wygrywaj nagrody i baw się świetnie!

Nasze działania doceniło m. in. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne, liczne grono przedstawicieli miast i gmin oraz nauczyciele, pedagodzy, bibliotekarze, uczniowie wraz ze swoimi rodzinami. Dołącz i Ty !

Więcej informacji w zakładce KONKURSY  na stronie głównej.