PREZYDIUM RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 39

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 9 W RZESZOWIE

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

RADA RODZICÓW
 
Przewodniczący  
Dariusz Paryła
   

Joanna Oliwa
Marta Janusz
Tomasz Pietrucha